Novinky

23. ledna 2006

Rakouský návrh týkající se snížených sazeb DPH je pro Českou republiku nepřijatelný a ČR je připravena jej vetovat

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Rakousko jako předsednická země EU předložilo na zítřejší jednání Rady ministrů financí (ECOFIN) údajně kompromisní návrh řešení snížených sazeb DPH. "Vzhledem k tomu, že jde o nevyvážený návrh, který nenabízí České republice odpovídající řešení a je v rozporu s našimi zájmy, je v současné podobě pro Českou republiku nepřijatelný. Nedojde-li na zítřejším jednání ke změně, jsem připraven jej vetovat," říká jednoznačně první místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

Podle rakouského návrhu by Česká republika mohla od počátku roku 2008 do konce roku 2010 zdaňovat sníženou sazbou DPH pouze rekonstrukce a opravy bytů a domů určených k bydlení. Výstavba nových bytů a domů a dodání tepla by musela být k 1. lednu 2008 přesunuta do základní sazby DPH a dosavadní výjimka by tak byla výrazně omezena. Zatímco u nových členských států rakouský návrh požaduje omezení či zrušení výjimek, výjimky starých členských států mají zůstat nedotčeny. "Na rakouský návrh nemohu přistoupit z několika důvodů. Návrh zejména nerespektuje princip rovného zacházení mezi všemi členskými státy a prohlubuje rozdíly mezi starými a novými členskými státy," říká Bohuslav Sobotka.

Oprávněnost požadavku České republiky na prodloužení přechodných období pro stavební práce a dodání tepla navíc v minulosti uznaly jak Evropská komise, tak i předcházející předsednická země Velká Británie, které výjimky ČR zapracovaly do svých návrhů. "Rakouský návrh je pro mne nepochopitelný také proto, že přechodná období v případě České republiky nemohou v žádném případě narušit fungování jednotného vnitřního trhu. Zdůrazňuji také, že jednou z hlavních priorit vlády je podpora bydlení a přijetí rakouského návrhu by mohlo závažně poškodit rozvoj bytové výstavby u nás. Nemohu tedy podpořit návrh, který České republice uškodí a bude mít negativní dopad na české domácnosti," vysvětluje Bohuslav Sobotka.

V oblasti daní platí v EU pravidlo nutnosti jednomyslného souhlasu všech členských států. "Nyní je na Rakousku, jak předložený návrh upraví, aby byl přijatelný nejen pro staré členské státy, ale také pro nové," zdůrazňuje Bohuslav Sobotka.