Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

Programové období 2007-2013

Tabulka prostředků alokovaných pro Českou republiku (Strukturální fondy a  Fond soudržnosti).

Aktualizováno

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012

Tým odd. Analýzy finančního trhu zveřejnil Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2012, která zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

Aktualizováno

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Evropská banka pro obnovu a rozvoj – EBRD - (European Bank for Recontruction and Development) je určena na pomoc transformujícím se zemím střední a východní Evropy a zemím bývalého východního bloku při jejich přechodu na tržní ekonomiku - své finanční operace realizuje v téměř 30 zemích (tzv. Countries of Operations) a nově také v Turecku. Od roku 2011 je EBRD v procesu rozšíření geografického mandátu do regionu jižního a východního Středomoří (Egypt, Maroko, Tunisko a Jordánsko). Banka byla založena v roce 1990, sídlem EBRD je Londýn.