Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014

Na základě průběhu implementace Fondu aktualizuje Zprostředkovatel Programu CZ 01 text výzvy o doplňující informace k hodnocení kvality předložených žádostí. V souladu s tímto je zároveň aktualizována příloha č. 3 výzvy – formální náležitosti žádosti a hodnocení kvality.
Aktualizované znění 1. výzvy a přílohy č. 3 je platné od 15. 2. 2013 a přílohy č. 2 je platné od 20. 2. 2013.

Aktualizováno

Vzorový příklad na výpočet zálohy na daň u poplatníka, na kterého se vztahuje při výpočtu zálohy solidární zvýšení daně

Změna ve způsobu zdanění nabývá účinnosti od 1.1.2013, a to na základě zákona č. 500/2012 Sb. (novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP“). Přičemž pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti bude solidární zvýšení daně zohledněno již při výpočtu zálohy, a to na základě ustanovení § 38ha ZDP (Solidární zvýšení daně u zálohy), kde je uvedeno:

  • (odst. 1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
  • (odst. 2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ); publikováno 1.02.2013

Aktualizováno

Úprava IS CEDR MF

  • Jednací řízení bez uveřejnění podlimitní
  • MF-97047/2012/23-232/D