Novinky

Aktualizované stránky

Aktualizované příspěvky. Chronologický přehled stránek a článků, u kterých proběhla aktualizace obsahu.

ilustrace
Typ
Období

Aktualizováno

CEDR

Centrální evidence dotací z rozpočtu - údaje o dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu. Správce IS: Generální finanční ředitelství.

Aktualizováno

ÚFIS

Aplikace prezentačního systému ÚFIS umožnují přístup k vybraným údajům účetních a finančních informací státu ze systému CSÚIS. Provoz byl ukončen (2012).

Aktualizováno

Finanční správa České republiky - od 1. ledna 2013 (Informace GFŘ)

Finanční správa České republiky bude od 1. ledna 2013 soustavou správních orgánů pro výkon správy daní. Jako orgány Finanční správy České republiky se zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.