Novinky

Projekt OP LZZ „Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií“

odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami
odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

Vydáno

 • Spolupráce s institucemi
 • Ministerstvo financí
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
 • Soukromý sektor
 • Loterie a sázkové hry
 • Úřad vlády
 • Regulace
 • Mezinárodní konference

Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky připravuje konferenci „Hazardní hry v ČR a jejich nová regulace“.

Konference „Hazardní hry v ČR a jejich nová regulace“ je realizována v rámci projektu OP LZZ „Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00030.

Projekt je realizován v souvislosti s přípravou návrhu nového zákona o provozování hazardních her, na jehož základě Česká republika zejména přistoupí k uvolnění loterního trhu pro právní subjekty usazené v jiných členských státech EU a EHP.

Cílem projektu je proto navrhnout nástroje, postupy a metodiky pro efektivní a transparentní výkon státního dozoru – regulaci a kontrolu celého odvětví hazardních her a účinné vymáhání souvisejících povinností a práv všech účastníků.

V rámci projektu bude především:

 • navrženo technické řešení systému monitoringu a kontroly provozování online sázkových her a loterií;
 • vytvořen technický, procesní a organizační rámec provozování a dozoru nad online sázkovými hrami a loteriemi, včetně příslušných metodických postupů a příruček;
 • realizováno školení cílových skupin k novému zákonu, technické infrastruktuře, procesnímu a organizačnímu rámci provozování a dozoru nad online sázkovými hrami a loteriemi.

Pro cílové skupiny projektu z ústřední státní správy a územní samosprávy přinese projekt především metodické příručky a školení vztahující se ke změnám v oblasti regulace hazardních her v ČR.

Projekt je realizován odborem 34 „Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi“ MFČR. Z Evropského sociálního fondu (ESF) bylo na projekt alokováno 12 506 553,20 Kč (85% z celkových očekávaných nákladů), ze státního rozpočtu bude spolufinancován až do výše 2 207 038,80 Kč (15% z celkových předpokládaných nákladů).

Projekt byl zahájen v dubnu 2014, ukončen bude do konce roku 2015.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější