Novinky

Převodová tabulka mezi zveřejněnými daty za ČR a Standardem ESA 95

sekce 06 - Veřejné rozpočty
sekce 06 - Veřejné rozpočty

Vydáno

Ministerstvo financí na základě závěrů pracovní skupiny Evropské komise ke statistickým implikacím směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států zveřejňuje v předstihu před směrnicí požadovanými fiskálními daty podrobnou srovnávací tabulku, z níž je patrná metodika přechodu mezi údaji na hotovostní bázi (nebo ekvivalentními číselnými údaji z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici) a údaji dle standardu ESA 95 (viz požadavek kapitoly II čl. 3 odst. 2 písm. b) výše zmíněné směrnice).

V návaznosti na tuto informaci bude na konci února na internetových stránkách Ministerstva financí zveřejněna nová prezentace, v níž budou postupně publikovány směrnicí požadované statistické informace.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější