Novinky

Informace Kompetenčního centra IISSP- Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – verze č. 27

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Metodika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Centrální systém účetních informací
  • Kompetenční centrum IISSP
  • Kontrolní výkazy

CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) - Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – verze č. 27 ke dni 4.06.2013

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS. 

Popis změn je v přiloženém dokumentu - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 27

Související informace - CSÚIS - Technické informace

Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.
Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz