Novinky

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Finanční stabilita
  • Soukromý sektor

Vláda předložila dne 13. října 2011 Poslanecké sněmovně PČR návrh zákona,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii, představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, označovanou jako tzv. Směrnice Omnibus I. Tato směrnice je souhrnnou novelou směrnic upravujících finanční služby s ohledem na pravomoci nových Evropských orgánů dohledu. Návrh zákona dále obsahuje několik ustanovení sloužících k adaptaci českého právního řádu na novelu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, která rovněž souvisí s evropskou reformou dohledu nad finančním trhem. Směrnice Omnibus I. ani novela nařízení o ratingových agenturách nedávají členským státům žádnou možnost odchýlení od obsažené právní úpravy ani výběr z více variant. Tato novela přináší pouze technické změny již implementovaných ustanovení. Směrnice i nařízení mají být členskými státy implementovány do 31.12.2011.

  • Vládní návrh zákona je v současné době, jako sněmovní tisk č.509 , projednáván Poslaneckou sněmovnou ČR ve druhém čtení.

Vzhledem k technické povaze návrhu zákona, lze předpokládat, že by mohl být přijat do konce tohoto roku.

Doporučované

Nejčtenější